Yapılandırmada Son Günler

Yapılandırmada Son Günler

Defterdar İbrahim Bayraktar, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı.

A+ A-


Kırıkkale Defterdarı İbrahim Bayraktar, vergi borçlarının yapılandırılmasına ilişkin yasanın, 17 Kasım’da yürürlüğe girdiğini hatırlatarak, kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getirildiğini, vergi ve diğer borçların faizinin yüzde 75 oranında azaltıldığını, mükelleflerin yapılandırmadan yararlanabilmek için 31 Aralık 2020 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları gerektiğini bildirdi.

 

Defterdar İbrahim Bayraktar, 7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 17 Kasım 2020 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Yapılandırma Kanunu ile vatandaşların kamuya olan borç yükünün azalacağını belirten Bayraktar, yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacağını, borçların taksitler halinde ödenebileceğini, takiple ilgili vergi ihtilaflarının sonlandırılacağını bildirdi.

 

7143 sayılı Kanun kapsamında yapılandırlan ve ödemeleri devam eden alacakların, talep edilmesi halinde 7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılandırılabileceğini de vurgulayan Defterdar Bayraktar, “Yapılandırılan alacakların tamamının ilk taksit veya ilk iki taksit ödeme süresi içindeödenmesi halinde kalan taksit tutarları içinde yer alan Yİ-ÜFE tutarları üzerinden indirim yapılacak” ifadesini kullandı.

 

Defterdar İbrahim Bayraktar, yapılandırma konusunda şu bilgileri verdi: “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık %75 oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Borcun peşin ödenmesi halinde katsayı alınmadığı gibi tekrar indirim yapılıyor ve borcun tamamının ilk taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde; Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan %90 oranında, yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması halinde ceza tutarından da ayrıca %25 oranında indirim yapılıyor.”

 

 “Taksitli ödeme seçeneğini tercih edenler; isterlerse İlk taksit ödeme süresi içinde peşin ödeme yapabilir ve getirilen imkânlardan yararlanabilirler. İsterlerse birinci taksiti süresinde ödedikten sonra geri kalan taksitlerin tamamını ikinci taksit ödeme süresi içinde ödeyerek indirim imkânlarından yararlanabilirler. Bu durumda yapılandırma nedeniyle hesaplanan katsayı alınmayacağı gibi Yİ-ÜFE tutarından %50 oranında indirim yapılacak. Yapılandırılan borcun Kanun kapsamındaki idari para cezalarından olması durumunda ceza tutarlarından %12,5 oranında indirim yapılacak.”


Bu haber toplam 1064 defa okunmuştur